• Naslovnica
  • AKTUALNO
  • UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA KOJI PODNOSE PRIJAVU NA NATJEČAJ OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA DANA 10. TRAVNJA 2024. GODINE ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - ADMINISTRATIVNI REFERENTA ZA FINANCIJSKO – RAČUNOVODSTVENE POSLOVE I PROJEKTE

Logotip Grada Vrbovsko

Pretraga

Pronađite nas na društvenim mrežama