logo Centar za pomoć u kući Grada Vrbovskog

CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI
GRADA VRBOVSKOG

Pravilnici i zakonske odredbe

 1. PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI GRADA VRBOVSKOG ZA 2024. GODINU
 2. PRAVILNIK SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA
 3. ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA STATUT CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI GRADA VRBOVSKOG
 4. PRAVILNIK ZA PROVEDBU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
 5. PROCEDURA IZDAVANJA I OBRAČUNAVANJA PUTNIH NALOGA
 6. PROCEDURA STVARANJA OBVEZA
 7. PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA
 8. PROCEDURA NAPLATE PRIHODA
 9. PROCEDURA PROSLIJEĐIVANJA UGOVORA SA FINANCIJSKIM UČINKOM RAČUNOVODSTVU GRADA VRBOVSKOG
 10. PROGRAM RADA CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI GRADA VRBOVSKOG ZA 2020. GODINU
 11. PRAVILNIK U UNUTARNJEM USTROJSTVU CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI GRADA VRBOVSKOG
 12. ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI
 13. PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA
 14. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA
 15. PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE PRAVNIH OSOBA I OBRTNIKA KOJI PRUŽAJU SOCIJALNE USLUGE
 16. RJEŠENJE (LICENCIJU) O ISPUNJAVANJU MINIMALNIH UVJETA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA
 17. PRIZNANJE ZA IZVRSNOST
 18. OBAVIJEST O SUKOBU INTERESA U SMISLU ODREDABA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („Narodne novine“, broj 120/16)
 19. KATALOG INFORMACIJA CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI GRADA VRBOVSKOG
 20. ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
 21. POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
 22. PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU, TE ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA FIZIČKIH OSOBA
 23. PROCEDURA OBRADE ZAHTJEVA ISPITANIKA ZA UVID U OSOBNE PODATKE
 24. KODEKS PONAŠANJA
 25. POLITIKA PRIVATNOSTI
 26. PROTOKOL ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
 27. UPUTA O PRIVOLI ZA ISPITANIKE
 28. PROCEDURA U SLUČAJU POVREDE OSOBNIH PODATAKA ISPITANIKA
 29. AKT O OSTVARlVANJU KORIŠTENJU VLASTITIH PRIHODA

Donesene odluke

 1. Zaključak i Godišnji plan i program rada Centra za pomoć u kući Grada Vrbovskog za 2024. godinu sa financijskim planom
 2. Odluka o imenovanju ravnateljice Centra za pomoć u kući Grada Vrbovskog
 3. Zaključak i Izvješće o radu Centra za pomoć u kući Grada Vrbovskog za 2022. godinu
 4. Zaključak i Programa rada Centra za pomoć u kući Grada Vrbovskog za 2023. godinu sa financijskim planom
 5. Zaključak i Izvješće o radu Centra za pomoć u kući Grada Vrbovskog za 2021. godinu
 6. Zaključak i Programa rada Centra za pomoć u kući Grada Vrbovskog za 2022. godinu sa prijedlogom financijskog plana
 7. Zaključak i Izvješće o radu Centra za pomoć u kući Grada Vrbovskog za 2020. godinu
 8. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Centra za pomoć u kući Grada Vrbovskog za 2021. godinu sa prijedlogom financijskog plana
 9. Odluka o osnivanju ustanove "Centar za pomoć u kući Grada Vrbovskog"
 10. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Centra za pomoć u kući Grada Vrbovskog
 11. Programa rada Centra za pomoć u kući Grada Vrbovskog za 2019. godinu sa financijskim planom i Zaključak o usvajanju
 12. Zaključak i Program rada Centra za pomoć u kući Grada Vrbovskog za 2020. godinu sa prijedlogom financijskog plana
 13. Odluka o imenovanju ravnateljice Centra za pomoć u kući Grada Vrbovskog
 14. Zaključak i Izvješće o radu Centra za pomoć u kući Grada Vrbovskog za 2021. godinu
 15. Odluka za prekovremeni rad - Danijela Panijan
 16. Odluku o radnom vremenu - Centra za pomoć u kući Grada Vrbovskog

Pretraga

Pronađite nas na društvenim mrežama