logo Centar za pomoć u kući Grada Vrbovskog

CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI
GRADA VRBOVSKOG

Pravilnici i zakonske odredbe

 1. PRAVILNIK SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA
 2. ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA STATUT CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI GRADA VRBOVSKOG
 3. PRAVILNIK ZA PROVEDBU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
 4. PROCEDURA IZDAVANJA I OBRAČUNAVANJA PUTNIH NALOGA
 5. PROCEDURA STVARANJA OBVEZA
 6. PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA
 7. PROCEDURA NAPLATE PRIHODA
 8. PROCEDURA PROSLIJEĐIVANJA UGOVORA SA FINANCIJSKIM UČINKOM RAČUNOVODSTVU GRADA VRBOVSKOG
 9. PROGRAM RADA CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI GRADA VRBOVSKOG ZA 2020. GODINU
 10. PRAVILNIK U UNUTARNJEM USTROJSTVU CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI GRADA VRBOVSKOG
 11. ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI
 12. PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA
 13. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA
 14. PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE PRAVNIH OSOBA I OBRTNIKA KOJI PRUŽAJU SOCIJALNE USLUGE
 15. RJEŠENJE (LICENCIJU) O ISPUNJAVANJU MINIMALNIH UVJETA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA
 16. PRIZNANJE ZA IZVRSNOST
 17. OBAVIJEST O SUKOBU INTERESA U SMISLU ODREDABA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („Narodne novine“, broj 120/16)
 18. KATALOG INFORMACIJA CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI GRADA VRBOVSKOG
 19. ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
 20. POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
 21. PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU, TE ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA FIZIČKIH OSOBA
 22. PROCEDURA OBRADE ZAHTJEVA ISPITANIKA ZA UVID U OSOBNE PODATKE
 23. KODEKS PONAŠANJA
 24. POLITIKA PRIVATNOSTI
 25. PROTOKOL ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
 26. UPUTA O PRIVOLI ZA ISPITANIKE
 27. PROCEDURA U SLUČAJU POVREDE OSOBNIH PODATAKA ISPITANIKA
 28. AKT O OSTVARlVANJU KORIŠTENJU VLASTITIH PRIHODA

Pretraga

Pronađite nas na društvenim mrežama