Obilježja Grada

 

Grad Vrbovsko ima svoja obilježja, a to su grb i zastava. Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Grada Vrbovskog.

 

GRB GRADA VRBOVSKOG

GRB GRADA VRBOVSKOG

Grb Grada Vrbovskog je povijesni grb kojeg je poveljom od 14. ožujka 1785. godine car Josip ll. dodijelio Vrbovskom. Grb Grada Vrbovskog je u obliku razdijeljenog štita. U gornjem zlatnome dijelu štita je crni raskriljeni orao sa crvenim kljunom i kandžama, a u donjem plavom dijelu štita su dvije srebrne stijene spojene srebrnim mostom na stupovima koji izrastaju iz vode.

 

ZASTAVA GRADA VRBOVSKOG

ZASTAVA GRADA VRBOVSKOG

Službena zastava Grada Vrbovskog zelene je boje s grbom Grada u sredini.

 

SVEČANA ZASTAVA GRADA VRBOVSKOG

SVEČANA ZASTAVA GRADA VRBOVSKOG

Grad ima i svečanu zastavu. Svečana zastava zelene je boje, u donjoj četvrtini završava u obliku trokuta, obrubljena je zlatno žutim trakama, a po donjem rubu zastave su zlatne resice. U sredini svečane zastave je grb Grada, iznad grba u dva reda upisan je velikim slovima tekst: Grad Vrbovsko, a ispod grba kao ukras položene su s desne strane hrastova grana, a s lijeve strane grana jele, a grane se pri dnu križaju na način da je je lova grana iznad hrastove grane.

 

Ispis E-mail

Logotip Grada Vrbovsko

Pretraga

Pronađite nas na društvenim mrežama