Gradonačelnik

 

gradonačelnik Dražen MufićDRAŽEN MUFIĆ, dipl. ing.


Dražen Mufić rođen je 11. veljače 1963. godine u Vrbovskom gdje je 1977. završio osnovnu školu. Srednju je pohađao u Ogulinu i Delnicama, maturiravši u Srednjoj šumarskoj školi u Delnicama 1981. godine.

Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na Šumarskom odjelu 30. lipnja 1987. godine iz područja iskorišćivanje šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom “Komparativno istraživanje rada traktora LKT 81 i Silva 101”. Godine 1988. upisao je poslijediplomski studij iz iskorišćivanja šuma.

Od 16. srpnja 1987. godine zaposlen je u Goransko-primorskom ŠG Delnice, OOUR za Iskorišćivanje šuma Vrbovsko, radeći na poslovima pripreme rada te svim poslovima uzgoja i iskorišćivanja. U trajanju pripravničkoga staža radio je na poslovima uređivanja šuma – izradbi gosp. osnova, te studiju rada i vremena, na normativima sječe i izradbe te normativima izvlačenja za traktore S-101 proizvedene u mehaničkoj radionici ŠG Vrbovsko.

Na projektu “Umiranje šuma” aktivno je sudjelovao od 1988. godine.

Osnivanjem JP “Hrvatske šume” dipl. ing. Dražen Mufić imenovan je revirnikom u Šumariji Vrbovsko, s time da je tijekom 1996. neko vrijeme vršio dužnost upravitelja šumarije. Od 1. siječnja 1997. godine premješten je u UŠ Delnice na radno mjesto rukovoditelja Komercijalnih poslova.

Funkciju predsjednika NK „Vrbovsko“ vršio je u razdoblju od 7 godina u kojem je izvršena obnova zgrade kluba te rekonstrukcija nogometnog igrališta.

U prethodnim mandatima bio je član gradskog poglavarstva Grada Vrbovskog.

Od 2009. do 2013. godine obnašao je dužnost predsjednika gradskog vijeća. Također u tome razdoblju obnašao je i dužnost predsjednika skupštine triju gradskih tvrtki: Komunalac d.o.o. Vrbovsko, Bijela kosa d.o.o. i Poduzetnički centar d.o.o., kada su stvoreni uvjeti za što brži gospodarski razvoj. Tako je donesena odluka o kupnji Drvne industrije u stečaju, pokretanje proizvodnje kao i o prodaji iste investitoru Cedar d.o.o. koji danas zapošljava preko 270 ljudi i koji je dosad u kompleks uložio gotovo 500 milijuna kuna.

Godine 2013. prvi put je postao nezavisni gradonačelnik grada Vrbovskog.

Oženjen je i otac je dvoje djece.


Ispis E-mail

Gradonačelnik  prema čl. 40. Statuta Grada Vrbovskog (“Službene novine”, broj 27/09.,31/09, 43/10 i 8/13) osniva povjerenstva i druga stručna radna tijela. Tako su osnovana sljedeća povjerenstva gradonačelnika:

  1. Povjerenstvo za komunalni sustav, prostorno planiranje i urbanizam
  2. Povjerenstvo za pripremu i provedbu razvojnih projekata i EU fondove
  3. Povjerenstvo za šumarstvo, lovstvo, ekologiju i zaštitu okoliša
  4. Povjerenstvo za stipendije

Logotip Grada Vrbovsko

Pretraga

Pronađite nas na društvenim mrežama