Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo

 

voditelj Ljubomir CindrićLjubomir Cindrić, dipl. oec. – voditelj


U Odsjeku za financije, proračun i gospodarstvo obavljaju se poslovi:

– izrade Proračuna, kontrole njegova izvršenja,
– nadzora proračunskih korisnika,
– razreza i naplate gradskih prihoda,
– izrade plana izdataka gradske uprave i kontrola izvršenja,
– vođenja knjigovodstvenih evidencija imovine Grada,
– vezani uz osiguranje imovine grada
– o financijskom i računovodstvenom praćenju prodanih stanova te naplaćenih mjesečnih obroka,
– izrade nacrta općih akata grada u svezi razreza i naplate gradskih prihoda,
– platnog prometa i blagajničkog poslovanja
– upravni i stručni poslovi u području gospodarstva
– priprema nacrta općih i pojedinačnih akata za izvršno i predstavničko tijelo
– koordiniranje aktivnosti gospodarskih subjekata i njihovih interesnih udruga u okviru zakonskih mogućnosti a u cilju promicanja gospodarskog razvitka
– praćenje stanja gospodarske aktivnosti na području Grada, uvjeta poslovanja, poslovnih rezultata, stupnja zaposlenosti
– predlaganje mjera za poboljšanje uvjeta poslovanja koje bi omogućile gospodarski razvitak i mjere za razvoj malog i srednjeg poduzetništva
– suradnja sa gospodarskim subjektima i ustanovama u svrhu poticanja i unapređenja gospodarstva i obrtništva na području Grada.

 

Ispis E-mail

Logotip Grada Vrbovsko

Pretraga

Pronađite nas na društvenim mrežama