Ured gradonačelnika

 

predstojnik ureda gradonačelnika Petar VujnovićPetar Vujnović, dipl. iur. – predstojnik ureda gradonačelnika


– pravni, savjetodavni, protokolarni i stručno-administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada  gradonačelnika i njegovih radnih tijela,
– pripremanje službenih sastanaka gradonačelnika, izrađivanje promemorija,
– pripremanje  i organiziranje predstavljanja gradonačelnika javnosti,
– stručni i organizacijski poslovi  protokola Grada Vrbovskog
-organiziranje predstavljanje Grada Vrbovskog u međugradskim i međunacionalnim odnosima,
– obavljanje primanja domaćih i  stranih gostiju po nalogu gradonačelnika,
– suradnja sa sredstvima javnog izvješćivanja na lokalnoj i  državnoj razini,
– koordiniranje rada na pripremi svečanih proslava Grada, blagdana i drugih prigodnih okupljanja,
– obavljanje i drugih  poslova po nalogu gradonačelnika i  pročelnika
– obavljanje postupka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi
– priprema nacrta općih akata u nadležnosti Gradskog vijeća
– provođenje postupaka javnih natječaja za prodaju, davanje u zakup ili koncesiju nekretnina u vlasništvu Grada te za davanje gradskih stanova u najam
– kao i drugi poslovi u skaldu sa zakonom i gradskom odlukom.

 

Ispis E-mail

Logotip Grada Vrbovsko

Pretraga

Pronađite nas na društvenim mrežama