Gradsko vijeće


Sastav


 1. Jasna Božić, dipl.oec. (kandidatkinja grupe birača) – predsjednica
 2. Marijan Tkalčević, dipl.ing. (HDZ) – potpredsjednik
 3. Ilija Vignjević (PGS) – potpredsjednik
 4. Davor Tkalčević, ing. aeroteh. (kandidat grupe birača)
 5. Maja Žuteg, dipl.iur. (kandidatkinja grupe birača)
 6. Denis Barković (kandidat grupe birača)
 7. Ranko Vuković (kandidat grupe birača)
 8. Boris Gudac (kandidat grupe birača)
 9. Mirjana Dokmanović (kandidatkinja grupe birača)
 10. MarijanRački (SDP)
 11. Gorana Hajdin, mag.oec. (SDP)
 12. Anton Burić, prof. (SDP)
 13. Dalibor Kratohvil (kandidat grupe birača)
 14. Nedeljko Kovačić, dr. med. (kandidat grupe birača)
 15. Damir Grgurić, nastavnik (kandidat grupe birača)
 16. Pavao Babić (HDZ)
 17. Jovan Trbović (Unija Kvarnera)

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Vrbovskog i tijelo lokalne samouprave koje u okviru  svojih prava i dužnosti donosi opće akte i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada.

Gradsko vijeće ima 17 članova izabranih na način određen zakonom.

 


odbori


 

 1. Mandatno povjerenstvo - predsjednik Damir Grgurić
 2. Odbor za izbor i imenovanje - predsjednica  Maja Žuteg, dipl.iur.
 3. Odbor za statutarno pravna pitanja - predsjednica  Maja Žuteg, dipl.iur.
 4. Odbor za međunacionalne odnose - predsjednica  Jasna Božić, dipl. oec.
 5. Odbor za predstavke i pritužbe - predsjednica Maja Žuteg, dipl.iur.

 

Ispis E-mail

grb nova stranica offcanvas

Pretraga