Logotip Službene novine Grada Vrbovsko

Arhiva 2015.

 

Godina I. - broj 1.

petak, 30. siječanja 2015.


ODLUKE GRADONAČELNIKA

Plan prijma u službu Grada Vrbovskog za 2015. godinu

Odluka o smanjenju iznosa učeničkih i studentskih stipendija

GRADSKO VIJEĆE

Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Vrbovskog  

 

Godina I. – broj 2.

ponedjeljak, 02. ožujaka 2015.

ODLUKE GRADONAČELNIKA

Izvješće o radu gradonačelnika za razdovlje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine

Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći iz plaće gradonačelnika

GRADSKO VIJEĆE

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Vrbovsko za zaduženje i jamstva za ispunjenje preuzetih obaveza

Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2014. godinu

Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2014. godinu

Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2014. godinu

Izvješće o realizaciji Socijalnog programa Grada Vrbovskog u 2014. godinu

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2014. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2014. godinu

Zaključak o usvajanju izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Vrbovskog za 2014. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine  

 

Godina I. – broj 3.

ponedjeljak, 16. ožujaka 2015.

GRADSKO VIJEĆE

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Vrbovskog

Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Vrbovskog za razdoblje 2015. – 2018. godine

Odluka o socijalnoj skrbi

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Vrbovskog

Zaključak o davanju prijedloga Skuptini trgovačkog društva “Komunalac d.o.o. Vrbovsko” za imenovanje Uprave Društva – Direktor

Zaključak o davanju prijedloga Skupštini trgovačkog društva “Komunalac d.o.o. Vrbovsko” za imenovanje članova Nadzornog odbora Društva Komunalac d.o.o. Vrbovsko

Zaključak o davanju prijedloga Skupštini trgovačkog društva “Vode Vrbovsko d.o.o. Vrbovsko” za imenovanje članova Nadzornog odbora Društva Vode Vrbovsko d.o.o.

VODE VRBOVSKO

Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Odluka o određivanju službenika za informiranje

 

Godina I. – broj 4.

utorak, 07. travnja 2015.

KOMUNALAC VRBOVSKO

Odluka o opozivu i izboru članova nadzornog odbora društva Komunalac d.o.o.

Odluka o imenovanju i opozivu članice uprave društva

 

Godina I. – broj 5.

utorak, 14. travnja 2015.

VODE VRBOVSKO

Odluka o opozivu i izboru članova nadzornog odbora

 

Godina I. – broj 6.

petak, 08. svibnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE

Zaključak Gradskog vijeća o prihvaćanju Izvješća Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko za 2014. godinu,

Izvješće o radu Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko za 2014. godinu

Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Bambi Vrbovsko od roditelja – korisnika usluga

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Vrbovskog

Odluka o izradi II. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog

Odluka o izmjenama i dopunama Plana ukupnog razvoja Grada Vrbovskog (PUR) za razdoblje 2012.-2013.-2020.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vrbovskog za 2014. godinu

 

Godina I. – broj 7.

ponedjeljak, 01. lipnja 2015.

GRADONAČELNIK

Izmjena plana prijma u službu Grada Vrbovskog za 2015. godinu

 

Godina I. – broj 8.

ponedjeljak, 30. lipnja 2015.

GRADONAČELNIK

Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Vrbovskog

Rješenje o razrješenju upravnog vijeće Dječjeg vrtića “Bambi”

Rješenje o imenovanju upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Bambi”

 

Godina I. – broj 9.

petak, 31. srpnja 2015.

GRADONAČELNIK

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine

GRADSKO VIJEĆE

Odluka o prihvaćanju sudjelovanja Grada Vrbovskog na projektu e-Županija

Odluka o suosnivanju vatrogasne postrojbe

 

Godina I. – broj 10.

četvrtak, 01. listopada 2015.

GRADSKO VIJEĆE

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrbovskog

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića “Bambi” za pedagošku godinu 2014./2015. Zaključak o Godišnjem izvješću o radu Dječjeg vrtića “Bambi” za pedagošku godinu 2014./2015.

Odluka o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika

Odluke o kupovini osobnog automobila

Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u nastavnoj godini 2015./2016.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračunu Grada Vrbovskog za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovskog za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Grada Vrbovskog

 

Godina I. – broj 11.

petak, 27. studenoga 2015.

GRADSKO VIJEĆE

Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2015

Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2015

Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2015

Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Vrbovskog za 2015

I. izmjena Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2015

I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2015

Odluka o članstvu u LAG-u Gorski kotar

Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja javne ustanove Gradska knjižnica Ivana Gorana Kovačića

Odluka o stipendiranju učenika i studenata

 

Godina I. – broj 12.

petak, 18. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE

Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice “Ivana Gorana Kovačića” Vrbovsko

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2016. godinu

Program građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2016. godinu

Program javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju, obrazovanju i znanosti za 2016. godinu

Program javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2016. godinu

Program javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2016. godinu

Program javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2016. godinu

Proračun Grada Vrbovskog za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2016. godinu

 

Ispis E-mail

Logotip Službene novine Grada Vrbovsko

Pretraga

Pronađite nas na društvenim mrežama