Logotip Grada Vrbovsko reciklažno dvorište

NAMJENA RECIKLAŽNOG DVORIŠTAFINANCIRANJE PROJEKTA

O nama

Poštovani korisnici,

Recikažno dvorište dana 26. srpnja 2022. godine započinje sa  redovnim radom.

Korisnici će moći predavati otpad na reciklažno dvorište  sukladno Odluci o radnom vremenu reciklažnog dvorišta (Ljetno radno vrijeme, od 1. travnja do 31. listopada: Utorak, od 11:00 do 18:00 sati, Petak, od 11:00 16:00 sati , te svake prve subote u mjesecu od 10:00 do 13:00. Zimsko radno vrijeme, od 1. studenog do 31. ožujka: Utorak, od 10:00 do 16:00, Petak, od 9:00 do 15:00; Svaka prva subota u mjesecu, 10:00 do 13:00 ).

Za sve dodatne informacije obratite se na broj telefona 099/362-0791.

Vaš Komunalac d.o.o.

 

ODLUKE I PRAVILNICI:


  1.  Pravilnik o načinu rada reciklažnog dvorišta (Upute za postupanju u reciklažnom dvorištu)
  2. Odluka o donošenju cjenika zaprimanja otpada na reciklažnom dvorištu
  3. Odluka o radnom vremenu reciklažnog dvorišta u Gradu Vrbovskom
  4. Popis vrsta i količina komunalnog otpada koji se može predati u reciklažno dvorište

 

Ispis E-mail

Logotip Grada Vrbovsko