Savjet mladih

Savjet mladih Grada Vrbovskog osnovan je odlukom Gradskog vijeća Grada Vrbovskog od 2008. godine. Savjet mladih Grada Vrbovskog je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća koje je osnovano u cilju uključivanja mladih u javni život Grada Vrbovskog. Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem na području Grada Vrbovskog, u dobi od 15 do 29 godina života. Savjet mladih Grada Vrbovskog broji 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

 •  raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,
 • raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,
 • predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih,
 • predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja,
 • daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade,
 • sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
 • izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
 • predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
 • skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,
 • potiče suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugim zemalja,
 • predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,
 • obavlja i duge poslove od interesa za mlade.

Ispis E-mail

Logotip Grada Vrbovsko

Pretraga

Pronađite nas na društvenim mrežama