Logotip Grada Vrbovsko reciklažno dvorište

FINANCIRANJE PROJEKTA

Za izgradnju reciklažnog dvorišta Vrbovsko ukupno je u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava referentni broj: KK.06-3-1-16-0045 osigurano:

  • bespovratno sufinanciranje iz sredstava EU 
4.490.876,00 kn
  • vlastita sredstva Grada Vrbovskog
797.792,54 kn
  • ukupna vrijednost investicije
5.288.668,54 kn

 

Uspješna aplikacija za bespovratna sredstva

Sredstva za ovaj projekt uspješno su osigurana od Ministarstva zaštite okoliša i energetike kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija”

Financiranje projekta grafikon

 

Ispis E-mail

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

preview   www.strukturnifondovi.hr

Europska unija zajedno do fondovaOperativni program konkurentnost i kohezijaEuropski strukturni i investicijski fondovi

Logotip Grada Vrbovsko