Logotip Grada Vrbovsko reciklažno dvorište

LOKACIJA

Lokacija reciklažno dvorišteReciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Posebnu vrstu reciklažnog dvorišta predstavlja mobilno reciklažno dvorište koje se redovno raspoređuje po naseljima jedinice lokalne samouprave.

Reciklažna dvorišta su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave koje su ovlastile određene tvrtke da u njihovo ime upravljaju reciklažnim dvorištem i preuzimaju odvojeno skupljeni otpad iz kućanstava.

Planirana lokacija reciklažnog dvorišta Vrbovsko nalazi se na južnom dijelu grada, u Gospodarskoj zoni poslovne namjene K1 – Vrbovsko, na k.č. 1995/1, k.o. Vrbovsko. Ukupna površina zahvata u prostoru iznosi 2.548 m2.

 

 

Ispis E-mail

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

preview   www.strukturnifondovi.hr

Europska unija zajedno do fondovaOperativni program konkurentnost i kohezijaEuropski strukturni i investicijski fondovi

Logotip Grada Vrbovsko