Logotip Grada Vrbovsko reciklažno dvorište

NAMJENA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Reciklažno dvorište je nadzirani i ograđeni prostor namijenjen razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, u kojem se otpad skladišti prema vrsti. Sve fizičke osobe koje dopreme otpad na reciklažno dvorište, moraju biti evidentirane od strane osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem.

Građani se javljaju poslovođi, tj. radniku na reciklažnom dvorištu, nakon čega ih on upoznaje s uvjetima skladištenja otpada i upućuje u reciklažno dvorište. Sav otpad se mora vizualno provjeriti, kategorizirati, izvagati te pravilno odložiti u odgovarajući kontejner ili spremnik.

Ukoliko se otpad dovozi kamionima, kamioni obavezno idu na vagu gdje se vrši vaganje dovezenog otpada. Nakon vaganja odlaze na za to predviđen prostor i istresaju otpad u za to predviđene prostore. Nakon istresanja otpada vraćaju se nazad prema izlazu te ponovo idu na vagu. Nakon izvršenog ponovnog vaganja kamioni napuštaju prostor reciklažnog dvorišta. Vaganje dopremljenog otpada će se obavljati na vagi.

 

OPĆENITO O RECIKLAŽNOM DVORIŠTU VRBOVSKO

OPĆENITO O RECIKLAŽNOM DVORIŠTU VRBOVSKO


Reciklažno dvorište će se sastojati od objekta za zaposlene (kontejner dimenzija 6,06 x 2,44 m) i nadstrešnice s jednostrešnim limenim krovom dimenzija 30,20 x 10,20 m. Pored objekta za zaposlene, u sklopu interne prometne površine biti će smještena cestovna elektronička mosna vaga nosivosti 30 t, dimenzija 9,0 x 3,0 m, izvdena u nivou terena.


Unutar reciklažnog dvorišta osiguran je prostor za parkiranje automobila radnika i građana sa 2 parkirna mjesta.

Za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada u reciklažnom dvorištu koristiti će se radna i skladišna oprema koja se sastoji od horizontalne preše ("balirke"), usitnjavača za granje ("shredder"), cestovne vage nosivosti 30 t, te ukupno 54 različita kontejnera.

Objektom upravlja poduzeće Komunalac d.o.o. Željeznička 1a, 51326 Vrbovsko, temeljem Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vrbovskog (SN Grada Vrbovskog, Godina V. - broj 13.), kojom su definirane obveze i prava poduzeća koje upravlja reciklažnim dvorištem, te načini na koje građani mogu koristi usluge reciklažnog dvorišta.

 

Ispis E-mail

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

preview   www.strukturnifondovi.hr

Europska unija zajedno do fondovaOperativni program konkurentnost i kohezijaEuropski strukturni i investicijski fondovi

Logotip Grada Vrbovsko