• Naslovnica
  • Sanacija Cetina
  • Završeni radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada „Cetin“ u gradu Vrbovskom

Završeni radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada „Cetin“ u gradu Vrbovskom

 

Završeni radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada „Cetin“ u gradu Vrbovskom

Odlagalište otpada ''Cetin'' Vrbovsko više nije neuređeno odlagalište već sanirana i uređena zelena površina. Naime, ishođenjem uporabne dozvole dana 09.10.2019. službeno je završeno zatvaranje odlagališta „Cetin“, po završetku svih radova sanacije koji su izvedeni prema pravomoćnoj građevinskoj dozvoli, a u skladu sa glavnim projektom.

Ishođenje uporabne dozvole predstavlja završni korak u postupku sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Cetin“ u Vrbovskom. Navedenom je prethodio dugotrajan postupak rješavanja imovinskopravnih odnosa na zemljištu na kojem se nalazi odlagalište koji je započeo još 2005. godine. 2015. godine su uspješno riješeni imovinskopravni odnosi, a 2017. godine je dobivena pravomoćna građevinska dozvola.  

Izvođač radova, tvrtka HIS d.o.o. iz Donje Višnjice je radove završio u planiranim rokovima i time omogućio uspješno privođenje projekta kraju. Pored HIS d.o.o. kao izvođača radova, na realizaciji projekta sudjelovali su i Hidro Una d.o.o. Zagreb čija je uloga bila stručni nadzor i koordinator II zaštite na radu i Pangeo Projekt d.o.o. Zagreb koji pruža usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom te usluge promidžbe i vidljivosti.

Projekt sanacije i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Cetin“ provodi se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Razdoblje provedbe projekta je od  18. lipnja 2018. – 02. studenog 2019., a ukupna vrijednost projekta iznosi 5.739.925,00 kuna. Od toga je iznosa do 2.975.467,50 kuna osigurano iz Kohezijskog fonda Europske unije (85 % ukupno prihvatljivih izdataka), dok sa maksimalno 350.055,00 kuna (10 % ukupno prihvatljivih izdataka) projekt sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Preostali potrebni iznos od 172.027,50 kuna osiguran je iz proračuna grada Vrbovskog.

Ishođenjem uporabne dozvole slijedi operativna faza projekta - monitoring i održavanje saniranog odlagališta i to kroz narednih 30 godina. Ostvarenje projekta će se pozitivno odraziti na  građane grada Vrbovskog i okolice jer će se smanjenjem emisije štetnih plinova umanjiti negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje. Dodatno, očuvanje prirodnog okoliša odrazit će se pozitivno i na klimu i turizam čime grad Vrbovsko osigurava svojim građanima suvremeni i ekološki osviješteni grad.

Zbrinjavanje otpada s područja grada Vrbovskog od 15. travnja 2018. godine, provodi se na CGO PGŽ „Marišćina“. U cilju osiguranja uvjeta za zatvaranje odlagališta „Cetin“, Grad Vrbovsko je morao prethodno uložiti znatna vlastita sredstva u iznosu od oko 1.000.000,00 kuna za izgradnju pretovarne stanice. Naime, putem pretovarne stanice prikupljeni otpad s područja grada pretovara se u press kontejnere i odvozi na CGO PGŽ „Marišćina“.    

Grad Vrbovsko zatvaranjem i sanacijom svojeg odlagališta “Cetin“ uz sredstva iz Kohezijskog fonda EU te uz suradnju sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ispunjava ciljeve navedene u Planu gospodarenja otpadom RH 2017. – 2022. te je u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 98/19).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativni program ''Konkurentnost i kohezija'' 2014.-2020.

Partneri na projektu

                        

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost grada Vrbovsko.

 

Ispis E-mail

Logotip Grada Vrbovsko

Pretraga

Pronađite nas na društvenim mrežama