• Naslovnica
  • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije - GRAD VRBOVSKO
Grb Grada Vrbovskog
Grad Vrbovsko
Ulica hrvtaskih branitelja1, 51326 Vrbovsko

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

Obrazac broj 3

 
Podaci važni za prepoznavanje informacije:

podnio/la sam zahtjev za pristup informaciji navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 18. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) kojim sam zatražio/la dostavu informacije (navesti koja je informacija zatražena):

zaprimio/la informaciju koja nije ona koju sam zatražio/la ili je nepotpuna, molim da mi se sukladno odredbi članka 24. stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi dopuna odnosno ispravk sljedećih informacija:

Upisati način pristupa nakon odabira stavke * na drugi prikladan način

NAPOMENA: Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije

PRAVO NA ŽALBU: Ukoliko tijelo javne vlasti ne riješi zahtjev u roku od 15 dana, odnosno u zakonskim slučajevima produženja roka za rješavanja zahtjeva za dodatnih 15 dana, o kojem produženju je pravovremeno obavijestilo podnositelja, podnositelj zahtjeva ima pravo izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje. Podnositelj zahtjeva ima pravo izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje ukoliko je nezadovoljan donesenim rješenjem tijela javne vlasti.

Logotip Grada Vrbovsko

Pretraga

Pronađite nas na društvenim mrežama